You are here

fékezés, pneumatikus – daru, karos állványdaru

fékezés, pneumatikus: az eljárás sűrített gáz alkalmazásával vezérli vagy csökkenti a sebességet.

rácsos konzoltartó: fali daru kocsiját tartó szerkezeti elem.

fülke, normál: fülkéből működtetett daru vezérléséhez a kezelő tartózkodási helye.

kezelőpanel: komponensek, például statikus, mágneses,   pneumatikus, hidraulikus és egyéb komponensek összessége, amelyek motor vagy más berendezés energiaellátását vezérlik, nyomógombok, főkapcsoló, automatikus program, távvezérlő vagy más hasonló eszköz jelzései alapján.

fékezés, szerviz: normál üzem közben ez az eljárás fékezi a daru mozgását.

daru, fülkéből irányított: ezek a daruk fülkében elhelyezett, a kezelő által működtetett vezérlőket használnak, amelyek a daru mozgásait vezérlik

fülke: daru vezérléséhez a kezelő tartózkodási helye.

vezérlő, manuális olyan vezérlő, amelynek alapvető funkcióit kézzel működtetett eszközzel lehet irányítani.

daruhíd: a darunak az a része, amely összekötőkből, kocsikból, járóplatformokból, egy vagy több tartógerendából, és olyan részből áll, amely a darukocsit, vagy néha kocsikat hajtja, ennek neve hajtómechanizmus.

fülke, vázas: normál esetben padló- vagy távoli vezérlésű daru ritka, fülkéből történő vezérléséhez használatos kezelői munkahely.

ütköző (puffer): amikor egy mozgó kocsi vagy daru eltéri a megengedett pálya végét, vagy két mozgó kocsi vagy daru összeér, ez az eszköz csökkenti az ütközés hatását. Ez gyakran a darukocsihoz, darupálya-ütközőhöz vagy a hídhoz van csatlakoztatva.

biztonsági távolság: a legközelebbi akadály távolsága a daru bármely részétől.

gyűjtők, áram: áramot gyűjtenek a hídról vagy a futópálya érintkezőiről, ezek érintkező berendezések.

vezetők, híd: gyakran a hídszerkezet mentén elhelyezett elektromos vezetők, amelyek energiát és vezérlőjeleket továbbítanak a darukocsinak vagy kocsiknak.

vezetők, futópálya (fő): gyakran a daru futópályája mentén elhelyezett elektromos vezetők energiát és vezérlőjeleket továbbítanak a darunak.

vezérlő olyan eszköz vagy eszközcsoport, amely a hozzá csatlakoztatott berendezés energiaellátását vezérli valamilyen előre meghatározott módon.

fékezés, regeneratív olyan módszer, amelynél a motor által generált villamosenergia visszatáplálásra kerül az elektromos rendszerbe, lehetővé téve a sebesség vezérlését vagy csökkentését.

vezérlő, rugóvisszatérítés: elengedéskor ez a vezérlő automatikusan visszatér a semleges vagy ki állásba.

hídmozgás: akkor történik, ha a daru a daru futópályával párhuzamosan mozog.

daru, automatikus: olyan daru, amely automatikusan működik egy előre beállított cikluson vagy ciklusokon keresztül.

daru: teher emelésére vagy süllyesztésére, illetve vízszintes mozgatására alkalmas berendezés, rendelkezik egy emelőművel, amely a berendezés legfontosabb része.

daru, karos állványdaru: féltornyos vagy tornyos daru, amelyben a gerendák vagy hídgerendák keresztirányban túlnyúlnak a darupályán mindkét oldalon.