You are here

daru, készenléti – terhelés

daru, készenléti

terhelés

5. ábra  Fali daru

daru, készenléti: Esetenként  vagy megszakítva használt daru, amely nem üzemel folyamatosan

daruüzem, normál: a névleges terhelés 85 százaléka alatti, illetve óránként legfeljebb tíz emelési ciklust működtető üzem (izolált esetek kizárásával)

kijelölt személy: a munkáltató (vagy a munkáltató képviselője) által kiválasztott vagy kijelölt személy, aki kompetensnek tekinthető az adott feladatban.

kiegyenlítő: Ha egy kötél hossza vagy nyúlása nem egyenletes, ez a berendezés kompenzálja.

emelőmű mozgása: terhek emelésére vagy süllyesztésére használt mozgás.

csúsztatási pont: ha a motor nincs áram alatt, ez a pont a kézi vezérlőn vagy  egy mozgató főkapcsolón kioldva tartja a féket. Ezután lehetséges a szabadonfutás.

I. osztályba sorolt helyek: gyúlékony gőzök vagy gázok lehetnek jelen a levegőben elegendően nagy mennyiségben ahhoz, hogy gyúlékony vagy robbanásveszélyes elegyeket képezzenek ezeken a helyeken

II. osztályba sorolt helyek éghető por van jelen, amely veszélyessé teszi a helyet.

III. osztályba sorolt helyek: könnyen gyúlékony szálak vagy rostok a levegőben, veszélyessé téve a helyet, bár ezek a szálak vagy rostok valószínűleg nem lebegnek a levegőben elég magasan ahhoz, hogy gyúlékony keveréket képezzenek

korlátozóberendezés: ezt az eszközt egy mozgás vagy motoros emelőmű, híd vagy darukocsi része működteti a mozgás korlátozásához

daru, fali: olyan daru, amely rácsos szerkezettel rendelkezik, esetleg darukocsival, és egy épület oszlopai vagy oldalfala tartja. Ez a darutípus az oszlopokhoz vagy oldalfalhoz rögzített darupályán mozog.

horog, retesszel szerelt: ez a horog mechanikus eszközzel rendelkezik a horog nyílásának lezáráshoz

daruüzem, nehéz: szokatlan üzemi feltételek között nehéz vagy normál daruüzem során

dob: a kötelek erre a hengeres elemre vannak feltekerve a terhek emeléséhez vagy süllyesztéséhez.

végösszekötő: Ez a szerkezeti elem a hídgerendák végeit köti össze, és megtartja a híd négyzetes alakját.

kitettség: olyan helyzet, ahol gondatlanságból elérhető a veszélyes tárgy a szigetelés vagy burkolat hiánya miatt.

állványláb: ez a szerkezeti elem emeli el a végösszekötőt vagy a hídgerendát.

veszélyes (osztályba sorolt) helyek: Ezeken a területeken tűz- vagy robbanásveszély áll fenn. A gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök, illetve éghető szálak vagy porok jelenlététől függően, és annak valószínűsége alapján, hogy éghető vagy gyúlékony koncentráció vagy mennyiség van-e jelen, ezeket különböző osztályokba sorolják (lásd az elektromosságról szóló ANSI/NFPA 70 nemzeti törvényt)

emelőeszközök: mágnesek, felakasztható tartályok, megfogók és egyéb kiegészítő eszközök egyes terhek kezelésének megkönnyítéséhez, ezek nincsenek az emelőkötelekre rögzítve. Figyelembe kell venni az ilyen eszközök súlyát is a névleges terhelésben.

daruüzem, nehéz: óránként 10 emelési ciklusnál több, a névleges terhelés 85–100 százalékán normál üzem esetén

emelőmű: a terhek emelésére vagy süllyesztésére használt berendezések.

teher: a horogra vagy horogblokkra helyezett teljes súly.