You are here

TÚLTERHELÉS – KERÉKTERHELÉS, DARUKOCSI

TÚLTERHELÉS – A névleges terhelésnél nagyobb terhelés a horgon.

CSÉVÉLÉSI ÁTMÉRŐ – A dob vagy kötéltárcsa középpontján áthaladva mért átmérő  a dob vagy kötéltárcsa kerületére felcsévélt kötél középvonalai között.

VISSZFÉKEZÉS – A kezelőgombok olyan módon való működtetése, ahol a motor tápfeszültség-polaritását a kezelő a motor forgásának leállása előtt megfordítja, az így létrejövő ellennyomaték visszatartó erőként funkcionál.

VISSZFÉKEZÉSI RELÉ – Áramrelé a híd vagy a darukocsi kezelőpanelén, amely méri az áramot a váltóáramú motor másodlagos körében, és korlátozza a motor visszirányú nyomatékát az első vezérlési pontig, amíg a motor forgása meg nem állt. Egyenáramú vezérlőpanelen a relé ugyanezt a funkciót egy szabadalmaztatott érzékelőáramkörrel végzi a motor armatúráján. (Más néven visszfékező relé.)

SÍN, HÍD – A hídgerendák által tartott pálya, amelyen a darukocsi mozog.

SÍN, FUTÓPÁLYA – A futópályagerendák által tartott pálya, amelyen a daru mozog.

JOBB OLDALI VÉG – A fesztávolság középvonalától a megfigyelő jobb keze felé eső alkatrészekre vagy méretekre való hivatkozás, ha a daru hajtógerenda-oldala felé néz.

MÁSODLAGOS FESZTÜLSÉG – Tekercselt forgórészű (csúszógyűrűs) motor forgórészében indukált nyitott áramkörű feszültség álló helyzetben, a csúszógyűrűkön mérve az elsődleges (állórész) tekercsre adott névleges feszültség esetén.

TENGELY, KERESZT (KERESZTTENGELY) (HAJTÓTENGELY) – A híd hosszáig nyúló tengely, amely a motor nyomatékát adja át a híd végén a kerekeknek.

OLDALIRÁNYÚ ERŐ – A emelőmű kötélerejének vízszintes komponense, amikor az emelőköteleket nem függőlegesen használják.

FESZTÁVOLSÁG – A futópálya sínjei közötti vízszintes távolság.

RUGÓS VISSZATÉRÍTÉS – Manuális vezérlőn, főkapcsolón vagy nyomógombon alkalmazott eszköz, amelynek hatására az visszatér alaphelyzetébe, ha a kezelő elengedte.

NYOMATÉK, RÖGZÍTETT ÁLLÓRÉSZ – A minimum nyomaték, amelyet egy ketreces motor nyugalomban létrehoz, a forgórész minden szöghelyzetében, névleges frekvenciájú névleges feszültség ráadásával. Tekercselt forgórészű (csúszógyűrűs) motorokra nem vonatkozik.

NYOMATÉK, MOTORLETÖRÉSI – A maximum nyomaték, amelyet egy ketreces vagy tekercselt forgórészű (csúszógyűrűs) motor létrehoz névleges frekvenciájú névleges feszültség ráadásával, a sebesség hirtelen lecsökkenése nélkül.

NYOMATÉK, TELJES MOTORTERHELÉSI – Elektromos motor (A.C. vagy D.C.) által létrehozott nyomaték a névleges teljesítmény leadásához a névleges teljes terhelésű sebességen.

NYOMATÉK, MOTORGYORSÍTÁSI – Az a minimális nyomaték, amelyet egy ketreces vagy tekercselt forgórészű (csúszógyűrűs) motor létrehoz a nyugalomból a letörési nyomaték sebességéig történő a gyorsítás során. 8% vagy nagyobb csúszású ketreces motoroknál a gyorsítási nyomaték, a letörési nyomaték és az indítási nyomaték mind egyenlő, és nulla sebességnél lép fel.

HOROGBLOKK-ÜTKÖZÉS – Nem szándékos fizikai érintkezés a horogblokk és a felső blokk vagy a darukocsi más része között.

RÁCSLEMEZ – A függőleges lemezek, amelyek összekötik a gerenda felső és alsó karimáját vagy burkolatait.

NYOMTÁV – A híd vagy darukocsi külső kerekeinek középpontjai közötti távolság, a sínnel párhuzamosan mérve.

KERÉKTERHELÉS, HÍD – A névleges terhelés, a darukocsi súlya és a híd súlya által a hídkeréken keltett függőleges erő (ütés nélkül), a darukocsi olyan helyzetében a hídon, ahol a terhelés maximális.

KERÉKTERHELÉS, DARUKOCSI – A névleges terhelés és a darukocsi súlya által a darukocsi-keréken keltett függőleges erő (ütés nélkül).