You are here

ÖRVÉNYÁRAM – NYOMTÁV

ÖRVÉNYÁRAMÚ FÉKEZÉS – A sebesség szabályozásának vagy csökkentésének olyan módszere, amelynél a teher fékezésére elektromos indukciót alkalmaznak.

MECHANIKUS FÉKEZÉS – A sebesség szabályozásának vagy csökkentésének olyan módszere, amelynél a teher fékezésére súrlódást alkalmaznak.

REGENERATÍV RENDSZER – Olyan vezérlési módszer, amelynél a motor által generált villamosenergia visszatáplálásra kerül az elektromos rendszerbe.

VEZÉRLŐ – Olyan eszköz vagy eszközcsoport, amely a hozzá csatlakoztatott motor energiaellátását vezérli valamilyen előre meghatározott módon.

VEZÉRLŐ, MANUÁLIS – Olyan vezérlő, amelynek alapvető funkcióit kézzel működtetett eszközzel lehet irányítani.

KEZELŐPANEL – Elektromos komponensek (mágneses vagy statikus) összessége, amely a motor áramellátását egy főkapcsoló, nyomógombok vagy távirányító segítségével vezérli.

FEDŐLEMEZ – Szekrényes tartógerenda felső vagy alsó burkolólapja.

DARU, FORRÓ OLVADÉKOK KEZELÉSE (MERÍTŐKANALAS DARUK) – Futódaru olvadt anyagok szállítására vagy öntésére.

DARU, SZABADTÉRI RAKODÓ ÁLLVÁNYDARU – Különleges, nagy fesztávú és hosszú lábakkal ellátott állványdaru, általában ömlesztett anyagok, például ércek, szén, mészkő vagy homok rakodásához. Ez a daru általában egy vagy két karos tartógerenda-véggel rendelkezik, átmenő lábakkal.

KÚSZÓSEBESSÉG – Az emelő, darukocsi vagy a híd nagyon lassú, folyamatos, állandó sebességű mozgása: általában a normál terhelési sebesség 1–10%-a.

KRITIKUS TEHER – Az Atomenergia Bizottság meghatározása szerint: „A kritikus teher olyan nagyságú vagy típusú teher, amelynek leejtése – adott körülmények között – elfogadhatatlan mértékű radioaktív sugárzás felszabadulását okozó, illetve az erőmű biztonságos lezárásának képességét akadályozó rongálódáshoz vezethet.”

KIHAJLÁS, ÖNSÚLY MIATTI – A híd tartógerendájának függőleges kihajlása a saját súlya, illetve a hozzá rögzített egységek – járóplatformok, hajtómechanizmus, motor és kezelőpanelek – súlya miatt. Az önsúly miatti kihajlást a tartógerenda íve teljes mértékben kompenzálja.

KIHAJLÁS, TEHER MIATTI – A híd tartógerendájának függőleges kihajlása a darukocsi és az emelt teher súlya miatt.

MEMBRÁN – Függőleges lemez (vagy csatorna) a gerendarácsok között, amely a felső fedőlemezt és a híd sínjét támasztja meg, továbbá átadja az erőket a darukocsi kerékterheléséről a rácsozatra. Tekintse meg a VII. szakasz „A” részében a 44. ábrát.

CSÚSZÁSI PONT – Haladó mozgás vezérlési pontja, amely a motor beindítása nélkül kioldja az elektromos féket.

HAJTÁS – A motor és hajtómű egysége, amely a híd vagy a darukocsi mozgatását végzi.

FUTÓKOCSI – Szerkezeti elemekből, kerekekből, csapágyakból, tengelyekből és egyéb alkatrészekből álló szerelvény, amely a híd tartógerendáját (-gerendáit) vagy a darukocsi kereszttartóját (-tartóit) tartja.

KITETTSÉG – Nem szándékos ütközés lehetősége (olyan veszélyes tárgyakra vonatkozik, amelyek nincsenek megfelelően védve vagy izolálva).

KÖTÉLELTÉRÍTÉSI SZÖG – A sodronykötél és a dobhorony vagy kötéltárcsa-horony által bezárt szög abban a síkban, amelyben a sodronykötél található, és amely párhuzamos a dob vagy a kötéltárcsa tengelyével. Lásd a VIII. szakasz „B” részében a 90. ábrát.

JÁRÓPLATFORM – Korláttal és járódeszkákkal kialakított, a hídra vagy a darukocsira hozzáférési célból rögzített járda.

NYOMTÁV – Vízszintes távolság a híd síneinek középvonalai között.