You are here

TENGELY, RÖGZÍTETT – DINAMIKUS

TENGELY, RÖGZÍTETT – Rögzített tengely a futókocsin, amely körül a kerék elfordulhat.

TENGELY, FORGÓ – A kerékben rögzített tengely, amely a futókocsira szerelt csapágyban forog.

CSAPÁGYÉLETTARTAM – A gördülőcsapágy B-10 élettartama egy csapágycsoport 90%-ának minimális várható élettartama órákban, adott fordulatszámon és terhelésen.

CSAPÁGY, ÉLETTARTAMRA KENT – Olyan gördülőcsapágy, amelynek tömítése és nagy stabilitású, oxidációnak ellenálló kenőanyaga lehetővé teszi a csapágy újrakenés nélküli működtetését legalább a B-10 élettartamig.

HOROGBLOKK – Az emelőkötelekre felfüggesztett, horogból, forgócsuklóból, csapágyakból, kötéltárcsákból, csapokból és keretből álló szerelvény. A „rövid típusú” blokkon a horog és a kötéltárcsák ugyanarra az egységre, a forgócsuklóra vannak rögzítve. A „hosszú típusú” blokkon a horog és a kötéltárcsák külön-külön egységekre vannak rögzítve. (A kötéltárcsák tartóelemét kötéltárcsa-csapnak hívják, a horog tartóelemét pedig forgócsapnak.)

BLOKK, FELSŐ – A darukocsi kereszttartóin található, kötéltárcsákból, csapágyakból, csapokból és keretből álló szerelvény, amely kötelekkel tartja a horogblokkot és a terhet.

FORGÓVÁZ – A tartógerenda végére szerelt rövid futókocsi (vagy egy összekötőelemre, ha tartógerendánként egynél több forgóvázra van szükség). Ezt a futókocsit akkor használják, ha a darun a futópálya kialakítása miatt négynél több kerékre van szükség.

FORGÓVÁZ, KIEGYENLÍTŐ – Rövid futókocsi, amely rugalmasan van egy tartógerendára (vagy összekötőelemre) szerelve egy csappal, amely körül a kocsi kilenghet a két kerékre jutó terhelés kiegyenlítése érdekében. Ez a konstrukció nagyon merev lezáró összekötőt alkalmaz a tartógerendák között.

FORGÓVÁZ, RÖGZÍTETT – Rövid futókocsi, amely mereven csatlakoztatva van az egyik tartógerendához. A tartógerendák között rugalmas lezáró összekötő teszi lehetővé a kerékterhelések kiegyenlítését a tartógerendák torziós elhajlása és a lezáró összekötő nyúlása révén.

FÉK, ÖRVÉNYÁRAMÚ – A teher emelési vagy süllyesztési sebességét vezérlő szerkezet, amely a motorra kifejtett kiegészítő terheléssel működik. A terhelés az állórész tekercseiben állítható egyenáram, illetve a forgórészben folyó áramok által keltett mágneses mezők kölcsönhatásából adódik.

RÖGZÍTŐFÉK – Dörzsfék a hídhoz vagy a darukocsihoz, amely automatikusan működésbe lép, ha a daru energiaellátása megszakad.
ÍV – A tartógerenda függőleges, felfelé irányuló enyhe hajlata, amely részben kompenzálja a névleges terhelésből és a daru részeinek önsúlyából adódó kihajlást.

BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG – A daru bármely részének minimális távolsága a legközelebbi akadálytól.

VEZÉRLŐFÉKEZÉS – A teher leengedésének vezérlése az energia elvételével vagy energia befektetésével az ellenkező irányba.

ELLENNYOMATÉK – Vezérlési mód, amelynél a motort fordított irányban működtetik a forgásiránnyal ellentétes irányú nyomaték létrehozásához.

DINAMIKUS – Sebességvezérlési mód a motor generátorként történő üzemeltetésével, ahol az energiát ellenállások nyelik el.